Priser

Vanlig tandvård är gratis fram till det år du fyller 20, och 21 år i Sörmalnd. Efter det betalar du enligt gällande prislista.

Den 1:a juli 2008 infördes ett nytt tandvårdsstöd. Alla från 20 år och uppåt får stöd för tandvård. Stödet består av ett tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader.

  • Är du 20-29 år, får du tandvårdsbidrag på 300 kr per år
  • Är du 30-74 år, får du tandvårdsbidrag på 150 kr per år
  • Är du +75 år, får du tandvårdsbidrag på 300 kr per år

Ersättningen från Försäkringskassan bestäms av en statlig referensprislista och ersättningsperiod kan som längst vara 12 månader. Om priset ligger över referenspriset måste du betala mellanskillnaden mellan referenspriset och tandläkarens pris. Dessutom all tandvård inte är ersättningsberättigad (t.ex. estetisk tandvård, tandblekning, viss protetik)

  • För tandvård upp till 3.000 kr betalar du fullt pris dvs. 100%
  • För tandvård på 3.001-15.000 kr får du 50% av kostnaden i ersättning
  • För tandvård över 15.000 kr får du 85% av kostnaden i ersättning

 

Mottagningen har avtal med Region Sörmland och tar emot barn och unga vuxna som är folkbokförda i Sörmland.