Prislista

Beskrivning

Vårt pris

Referenspris

Undersökning, riskbedömning
och hälsofrämjande åtgärder
Undersökning tandläkare

 

900

 

900

Akut undersökning, mindre 450 390
Akut undersökning, omfattande 1110 1110
Röntgenundersökning av
enskild tand
110 60
Röntgenundersökning, delstatus 220 205
Röntgenundersökning, helstatus 900 850
     
Sjukdomsbehandling
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökning
290 290
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring 290 290
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre (per gång) 440 425
Sjukdomsbehandlande åtgärder, normal (per gång) 820 800
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande (per gång) 1315 1180
     

Kirurgiska åtgärder
Tanduttagning, en tand

1120 1115
Tanduttagning, en tand, komplicerad 2020 1585
     
Rotfyllningsåtgärder
Upprensning och rotfyllning, en rotkanal
3600 3565
Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 4300 4295
Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5400 5390
Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5900 5875
Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi 870 845
Akut endodontisk behandling 1000 950
Stiftborttagning 1280 1230
     
Reparativa åtgärder
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
800 635
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1050 1010
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1250 1240
Fyllning av en yta på molar eller premolar 900 815
Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1260 1195
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1640 1595
Krona i plastiskt material, klinikframställd 1900 1810
Stiftförankring vid fyllningsterapi 790 575
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1600 1580
     

Protetiska åtgärder
Laboratorieframställd krona, en per käke

-flera i samma käke

6100

5700

6005

4665

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3650 3290
Hängande broled, per led 2550 2285
Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad. 800 605
     
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11700 11380
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona ... 13200 12880
Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 10100 9665
Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 10100 9665
Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand 1510 1305
Rebasering av protes 2740 2665
Lagning av protes där avtryck krävs 2140 2030
Rebasering och lagning av protes 3250 3165