Prislista

Beskrivning

Vårt pris

Referenspris

Undersökning, riskbedömning
och hälsofrämjande åtgärder
Undersökning tandläkare

 

800

 

810

Akut undersökning, mindre 400 355
Akut undersökning, omfattande 1000 1015
Röntgenundersökning av
enskild tand
100 50
Röntgenundersökning, delstatus 300 230
Röntgenundersökning, komplett
för munhålan
810 785
     
Sjukdomsbehandling
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökning
200 160
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring 340 315
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre (per gång) 400 390
Sjukdomsbehandlande åtgärder, normal (per gång) 740 730
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande (per gång) 1600 1575
     

Kirurgiska åtgärder
Tanduttagning, en tand

960 985
Tanduttagning, en tand, komplicerad 1900 1625
     
Rotfyllningsåtgärder
Upprensning och rotfyllning, en rotkanal
3300 3285
Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 4000 4015
Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 4800 4915
Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5400 5460
Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi 800 740
Akut endodontisk behandling 780 760
Stiftborttagning 1200 1125
     
Reparativa åtgärder
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
720 580
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 970 920
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1150 1100
Fyllning av en yta på molar eller premolar 800 745
Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1150 1095
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1490 1460
Krona i plastiskt material, klinikframställd 1750 1655
Stiftförankring vid fyllningsterapi 700 525
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1400 1435
     

Protetiska åtgärder
Laboratorieframställd krona, en per käke

-flera i samma käke

5700

5200

5610

4260

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3300 3025
Hängande broled, per led 2300 2150
Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad. 700 540
     
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10600 10500
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona ... 11500 11865
Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 8900 8835
Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 8900 8835
Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand 1200 1210
Rebasering av protes 2400 2465
Lagning av protes där avtryck krävs 2000 1905
Rebasering och lagning av protes 2990 2915