Förhinder

Förhinder? Sjuk?

Hör av dig om du inte kan komma på avtalad tid!

Kontakta oss så snart du kan, senast dagen före besöket. Vid uteblivande eller sent återbud debitars du som kund enligt gällande prislista.

För barn och ungdomar gäller samma regler.