Hygien

Vi har väl inarbetade rutiner för att de instrument vi använder är väl rengjorda och
hygieniskt förpackade. Vi ställer stora krav på oss själva för att undvika smittspridning vid tandvård. Alla processer gällande rengöring och sterilisering av instrument är dokumenterade och processerna arkiveras för att öka patientsäkerheten.

Det gäller att garantera dig en smittfri miljö genom att vi använder oss av en modern
diskmaskin och en autoklav som uppfyller lagens krav för att uppnå den högsta graden av renlighet och sterilitet.

Vattensystemet i våra maskiner genomgår en regelbunden reningsprocess med test av
vattnet som passerar våra apparater.

En noggrann rengöring sker efter varje patient och nya rena verktyg plockas fram
beroende på den planerade behandlingen.