Behandlingar

Vi utför alla typer av modern omsorgsfull tandvård. En frisk mun betyder mycket för ditt välbefinnande och din allmänna hälsa. Med regelbundna undersökningar samt förebyggande tandvård hjälper vi dig att bevara din munhälsa genom hela livet.

Behandlingar

Akut tandvård

Vid akuta akuta besvär, hör av dig direkt till praktiken på telefonnummer 035-12 87 00 så ska vi försöka hjälpa dig snarast möjligt.

Tandvårdsrädsla

De flesta av oss känner ett visst obehag inför en tandbehandling. Genom positiva möten i en trygg miljö minimerar vi din eventuella obehagskänsla.

Vi bryr oss verkligen om dig - hela dig - inte bara tänderna.

Bettskenor

Bettskena är en vanlig behandling för att förebygga/behandla symptom från käkleder/käkmuskler samt förhindra slitage av tänderna. Vanligen används bettskenan nattetid men det finns speciella skenor för användning dagtid.

Broterapi

Saknas en eller flera tänder kan dessa ersättas med en bro. Vid broterapi slipas de angränsande tänderna varefter bron tillverkas o limmas fast.

Implantat

Saknar du en, flera, eller kanske alla tänderna, kan implantat vara lösningen för dig. 

Vi har över tjugo års erfarenhet av implantatbehandlingar. Är du i behov av implantat kan du omgående få tid för utredning och behandling. All behandling sker på kliniken. Operationerna görs alltid av specialisttandläkare med mycket lång implantatkirurgisk erfarenhet.

All implantatbehandling föregås av en noggrann utredning och terapiplanering.

Via en utökad röntgenundersökning får vi en god bild av käkbenets utsträckning och kvalitet.

Vid implantatoperationen fästs en eller flera implantat (“titanskruvar”) i käkbenet. Dessa ska sedan läka fast innan de nya tänderna tillverkas o fästs ovanpå implantaten.

Vi arbetar sedan många år uteslutande med Straumannimplamantat. Dessa är mycket välbeprövade, väldokumenterade och säkerställer bästa möjliga resultat.

Kronterapi

Om en tand saknar mycket substans är det oftast bäst att göra en krona. Vid kronterapi omformas den kvarvarande tandsubstansen, varefter en krona tillverkas och limmas fast över tanden. En kronterapi är en långsiktigt hållbar behandling.

Käkledsbesvär / muskelsmärta / huvudvärk

Genom analys/korrigering av bettet samt rörelse/avslappningsövningar kan vi minimera dina besvär. Ofta kompletteras behandlingen med en bettskena. 

Lagningar

Idag finns mängder av olika plaster (kompositer) och keramiska material. I varje enskilt fall väljs det material som är bäst beroende på förutsättningarna. Materialen är idag vävnadsvänliga, hållbara och estetiskt tilltalande.

Proteser

Saknas många/alla tänder kan dessa ersättas med avtagbara del-/helproteser.

Rotbehandling

Tandvärk kan bero på att tandens nerv, pulpan, blivit inflammerad eller infekterad av bakterier. En rotbehandling innebär att pulpan/bakterier avlägsnas och att tanden därefter försluts med en rotfyllning ner genom rotkanalerna. Själva rotfyllningen består av ett speciellt lim och gummistänger som gör rotkanalen helt tät.

Skalfasader

Tunna skal, oftast av porslin, som limmas över t.ex. en missfärgad, skadad tand eller när man vill minska mellanrum mellan tänder.

Slitet bett

Måttligt slitet

Vid måttligt slitage, där patienten är tillfreds med utseendet på tänderna, räcker det oftast med att förhindra ytterligare slitage. Här är bettskena en vanlig behandling.

Gravt slitet

Oftast en omfattande behandling efter en grundlig analys om orsakerna till slitaget. Behandlingen sker i flera etapper. Vi fastställer bl.a. ett nytt bettläge med hjälp av temporära plasttänder.  Dessa utvärderas och ersätts med permanenta kronor/broar.

Tandhygienist

Tandhygienistbehandling utgör basen för all modern tandvård.

Undersökning hos tandhygienist

Många av våra patienter gör sin årliga undersökning hos tandhygienisten. Tillsammans avgör vi vilket som blir bäst för just dig.

Information och förebyggande behandling

Via information och instruktioner ger vi dig råd samt inspiration till bästa egenvård.

Behandling av tandköttsinflammation, tandlossning och karies 

Genom noggrann rengöring av tandytorna (även under tandköttskanten) i kombination med information, instruktion och fluorbehandling behandlar vi sjukdomarna.

Avlägsning av fläckar och missfärgningar

Med hjälp av polering eller blästring med air-flow tar vi bort missfärgningar och fläckar.

Blekning

Via tillverkning av individuellt formgjutna blekskenor får du hjälp att på ett säkert sätt få ljusare fräschare nyans på ditt leende.