Välkommen till oss!


Välkommen till oss!

Vi är den lilla kliniken centralt i Ystad. Vårt mål är att du ska känna dig trygg samtidigt som vi hjälper dig med den tandvård som du kan behöva. Friska, hela och rena tänder förbättrar både din allmänna hälsa och din livskvalité. Detta vill vi skapa genom en bra dialog och delaktighet i behandlingen för att på lång sikt ge dig som patient en god tandhälsa.

Vårt intresseområde och vår styrka ligger i tandvård för vuxna och äldre. 

Välkommen!

Tandläkare undersöker patients tänder

Utfyllnad vitt streck

Utfyllnad vitt streck

Tillsammans genom pandemin


Tillsammans genom pandemin

Under ett år har Praktikertjänst filmat, intervjuat och dokumenterat arbetet under pandemin ute på mottagningarna och kontoret. Syftet med filmen är att lyfta medarbetarnas insatser och skildra en annorlunda vardag. Filmen tar avstamp i april 2020 och visar händelseförloppet fram till inledningen av vaccinationsprogrammet våren 2021.

Mer om dokumentären

Utfyllnad vitt streck