Aktuellt

Information angånde Covid -19

Har du symptom på luftvägsinfektion, exempelvis hosta, halsont, huvudvärk, snuva och/eller feber?

Gå inte in på mottagningen – kontakta oss för rådgivning.

Om du har ovan nämnda symptom så ska du avstå från att besöka oss. Kontakta oss istället via telefon eller mejl. Du kan också kontakta 1177 för ytterligare information alternativt deras hemsida 1177.se