Hälsosatsningen™ – mät blodtryck och blodsocker

Hos oss har du möjlighet att göra en enklare hälsoundersökning i samband med ditt besök genom att vi mäter ditt blodtryck och blodsocker.

Var 17:e minut drabbas någon i Sverige av hjärtinfarkt eller stroke, ofta utan tidigare symtom. Väldigt många går omkring med för högt blodryck eller blodsocker utan att veta om det.

Förebygga i tid

Vi inom tandvården träffar våra patienter regelbundet. Vi vet att cirka 80 procent av den svenska befolkningen över 15 år har besökt tandläkaren under en två-årsperiod. Till en läkare går du i allmänhet bara när problem faktiskt börjat uppstå – inte bara för kontroll. Genom att upptäcka och förebygga i tid besparas du som patient mycket lidande.

Berätta gärna i samband med att du bokar tid att du vill göra en enklare hälsoundersökning.