Här hittar du praktikens mål

Syftet med vår mottagning är att ge de patienter som kommer till oss bra tandvård.

Tandvården utgår från patienternas individuella behov, förmåga och önskemål för att uppnå högsta möjliga tandhälsa.

Vården ska utföras av en välmotiverad, omvårdande och aktiv personal i en trevlig miljö.

Vi ska kännetecknas av framsynthet, omtanke, vänlighet, noggrannhet och ansvar mot våra patienter, mot våra kollegor och mot oss själva.

Varje år sätter vi upp tydliga mål för munhälsa och ekonomi för praktiken som helhet och för all personal på mottagningen.

Vi ser inte bara tandvården utan också hela mottagningens insatser som ett viktigt konkurrensmedel.

Vi ser inte utbildning som en förmån utan som en investering för både praktik och individ.