Behandlingar

Vi på Tandläkarpraktiken i Höganäs bedriver all typ av allmäntandvård från gammal till ung. Målsättningen är att våra patienter ska få den bästa möjliga tandvård. Vi vill också hjälpa våra patienter att bli experter på att ta hand om sina tänder – för i slutändan är det just det som betyder mest.

Vi har stor erfarenhet av att jobba med tandvårdsrädda patienter. Så du som är rädd behöver inte oroa dig – vi hjälper dig i varje steg på vägen till bekymmersfria tandläkarbesök.


Vid de tillfällen vi anser det nödvändigt, har vi ett nätverk av specialister att konsultera och/eller remittera till.