Prisexempel

Alla priser är exkl. allmänt tandvårdsbidrag. Läs mer om tandvårdsbidraget här.

 • Basundersökning inkl 4 röntgenbilder 940 kr
 • Basundersökning med enklare tandstensskrapning och polering: från 1420 kr
 • Akutbesök – enklare undersökning med mindre omfattande behandling: från 950 kr
 • Akutbesök – komplicerad undersökning med smärtlindrande behandlingsåtgärd: från 1450 kr.
 • Konsultation estetisk tandvård: 550 kr
 • Lagning en yta: från 890 kr
 • Lagning två ytor: från 1295 kr
 • Laboratorieframställd krona: 7300 kr
 • Rotbehandling: från 4100 kr
 • Tandutdragning: från 1420 kr
 • Bettskena: 4350 kr
 • Blekning inkl. blekningsgel: 3000 kr
 • Tandhygienistbehandling: från 1250 kr

Läs vidare: