BEHANDLINGAR

 Undersökning TANDLÄKARE

 •  Kariesdiagnostik och diagnostik av gingivit och parodontit genom förenklad parodontal undersökning, bedömning av munslemhinna, käkfunktion och befintliga protetiska konstruktioner samt identifiering av andra faktorer som visar på ett behov av en kompletterande undersökning eller utredning,
 •  Berättigad intraoral röntgenundersökning för diagnostik inklusive analys med nödvändigt antal bitewingbilder. Om inga eller färre än fyra bitewingbilder tas, ingår vid behov upp till totalt fyra intraorala röntgenbilder,
 •  Riskbedömning
 •  Hälsoinformation, inklusive rekommendationer om egenvård,förebyggande åtgärder enklare munhygien­instruktion, borttagande av ringa mängd tandsten eller fluor­behandling av enstaka tänder

Undersökning TANDHYGIENIST

 • Kariesdiagnostik och diagnostik av gingivit och parodontit genom förenklad parodontal undersökning,
 • Identifiering av andra faktorer som visar på ett behov av kompletterande undersökning eller utredning samt information till patienten avseende dessa
 • Riskbedömning
 • Hälsoinformation inklusive rekommendationer om egenvård
 • Berättigad intraoral röntgenundersökning för diagnostik inklusive analys med nödvändigt antal bitewingbilder. Om inga eller färre än fyra bitewingbilder tas, ingår vid behov upp till totalt fyra intraorala röntgenbilder
 • Förebyggande åtgärder i form av enklare mun­hygien­instruktion, borttagande av ringa mängd tandsten eller fluor­behandling av enstaka tänder.

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit tillkommer.

AKUT TANDVÅRD

 • värk,trauma

ALLMÄNTANDVÅRDFÖR VUXNA OCH BARN

 • Undersökningar, lagningar, rengöring och tandpolering
 • Du och din familj har möjlighet att gå till samma tandläkare, tandhygienist och tandsköterska. Självklart går barn och ungdomar gratis hos oss.

PROTETISK BEHANDLING

 • Implantat, kronor, broar och proteser

ENDODONTSK BEHANDLING

ESTETISKBEHANDLING

SPECIALIST TANDVÅRD