Angående Corona/Covid-19

Pandemin Covid-19 har drabbat Sverige och vi alla påverkas. 

Som varje seriös aktör följer vi noga Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer och tar vårt ansvar för att minska smittspridningen. 

FHM's rekommendationer för patienter som är över 70 år eller tillhör riskgrupper med bakomliggande sjukdomar, bör fortsatt undvika fysiska kontakter som inte är nödvändiga.

Men vad innebär egentligen 'nödvändig' i det här sammanhanget? Ett tandvårdsbesök anses nödvändigt om det innebär risk för försämrad munhälsa ifall man inte får vård. Att laga en trasig tand kan ju de flesta vara ense om är ett nödvändigt besök, eftersom att inte laga tanden innebär en risk för tandvärk och på sikt att man förlorar tanden. Men även patienter med tandlossning, risk för tandlossning och fördjupade tandköttsfickor, era besök hos tandhygienisten räknas också som nödvändiga! Om ni inte får hjälp av en hygienist så riskerar ni på sikt att förlora tänder genom att inte komma och få tandsten borttagen. Det gäller även patienter med karies, eller risk för karies, dvs patienter som ofta eller lätt får hål i tänderna. 

För er är det viktigt och nödvändigt att ni kommer iväg till tandvården, och får hjälp, så att ni inte riskerar att även förlora tänder i coronakrisens spår. 

För att minimera smittrisken för patienter i riskgrupper så bokar vi gärna in er som första patient på morgonen, när lokalen är ren och nystädad, och det inte hunnit sitta flera andra patienter i väntrummet. Handsprit står alltid lättillgängligt framme i våra lokaler. 

Tandvårdens hygienrutiner är redan bland de striktaste i världen, och de rutiner vi har skyddar mot såväl kontaktsmitta, som droppsmitta och blodsmitta. Du kan känna dig trygg hos oss.

För övrigt arbetar ingen personal med minsta förkylningssymtom, och vi uppmuntrar patienter att avboka sina besök om de upplever symtom som hosta, muskelvärk, feber eller förlorad smak eller luktsinne.  

Ta hand om er därute! Tvätta händerna, håll avstånd, använd munskydd, stanna hemma om du har symtom. Tillsammans kommer vi rida ut den här stormen!