Angående Corona/Covid-19

Pandemin Covid-19 har drabbat Sverige och vi alla påverkas. 

Som varje seriös aktör följer vi noga Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer och tar vårt ansvar för att minska smittspridningen. 

Praktikertjänst beslutade centralt i våras att tillfälligtvis begränsa tandvården i koncernen, och som en följd av detta tvingades vi korta ned våra öppettider. Nu är det dags att växla upp hastigheten igen, och vi utökar därför öppettiderna något. 

De nya öppettiderna är 

Måndag - onsdag 8:00-17:00

Torsdag 08:00-15:30

Fredagar 08:00-13:00

Vi hoppas att vi ska kunna återgå till våra ordinarie öppettider i oktober, men kommer löpande uppdatera informationen här på vår hemsida, samt på vår Facebooksida. 

I övrigt arbetar ingen personal med minsta förkylningssymtom, och vi uppmuntrar patienter att avboka sina besök om de upplever symtom som hosta, muskelvärk, feber eller förlorad smak eller luktsinne. Patienter i riskgrupper bokas av om de inte har akuta problem, och i dessa fall försöker vi hjälpa dem som första patient på morgonen för att minimera smittrisk. 

Tandvårdens hygienrutiner är redan bland de striktaste i världen, och de rutiner vi har skyddar mot såväl kontaktsmitta, som droppsmitta och blodsmitta. Du kan känna dig trygg hos oss. 

Ta hand om er därute! Tvätta händerna, håll avstånd, använd munskydd, stanna hemma om du har symtom. Tillsammans kommer vi rida ut den här stormen!