Mottagningen

Hela mottagningen är handikappanpassad.
Patient med tandläkare i behandlingsrum Behandlingsrum
   väntrum