Remiss

Vi har under en lång period tagit emot remisser från kollegor runt om i Malmö.

Sedan vi införskaffade en CBCT av senaste generationen i februari 2020 vill vi utöka vår krets av remittenter och erbjuda skyndsamt omhändertagande av Era patienter.

Vi tar emot remisser via C-takt, FRENDA,KONEKTA och post. När det kommer till röntgenundersökning garanterar vi att erbjuda patienter tid under samma vecka och ett remissvar arbetsdagen efter röntgenundersökningen.

Röntgen

Vi samarbetar med Boneprox och har röntgenolog Mats Säll knuten till oss. Oavsett frågeställning och röntgenförfarande (CBCT, panorama eller intraorala bilder) kan vi skicka det för utlåtande. Vi debiterar patienten med lämplig röntgenåtgärd utifrån remiss. 

CBCT 

Volymer mellan 4x3cm och 13x10cm. Beroende på frågeställning regleras stråldos för optimal upplösning. Lämpar sig även för endodontiska diagnoser och utredningar.

Panorama

Panoramaröntgen kan vi ta för remittentens räkning och egen diagnostik eller skicka till specialist för utlåtande. 

Kirurgi

Apicektomi - Utförs med piezoinstrumentering och MTA för bästa prognos.

Implantat - Vi arbetar med flera märken dock främst Neoss och Straumann. Kontakta oss om andra önskemål finns.

Vävnadsuppbyggnad - Exempel på åtgärder som utförs är sinuslyft, horisontal samt vertilkal vävnadspåbyggnad.

Rotfyllningar

Vi arbetar lugnt och systematiskt med optisk förstoring, mikroskop där det är tillämpbart.

Apnéskenor

Vi utför apnéskenor på remiss från ÖNH och tandläkarkollegor. Förhandsprövningar kan göras här om tillämpbart.

Genomskinlig tandreglering

Vi arbetar med ClearCorrect och har flerårig erfarenhet.

 

Prislista vid remisser

Åtgärd        Pris

124:1          927:- (Panoramaröntgen utan utlåtande)

124:2          1391:-  (Panoramaröntgen med utlåtande)

131             2119:-  (CBCT En kvadrant)

132             2348:-   (CBCT Två kvadranter)

133             2578:-   (CBCT Tre kvadranter)

134             2807:-   (CBCT Fyra kvadranter)