Team Carl

Carl Ståhl tog över Kurt Månssons del av kliniken i Mars 2018. Innan dess arbetade han under många år som privattandläkare i Helsingborg, men tog sedan steget över till att driva Tandvårdshuset i Bjuv tillsammans med Lena Olsson.

Kurt fortsätter arbeta deltid efter behov, framförallt med större kirurgiska behandlingar. Och beräknas sluta helt under år 2020. Och samtidigt har teamet förstärkts med Alicja Rexman, tandläkare sedan flera år tillbaka. Bland annat med erfarenhet i käkkirurgi. Så nu ska vi strax byta ut bilden nedan...

 Carl med personal ser fram emot att ta hand om alla nuvarande patienter, men har också utrymme för nya patienter.

 

 

Vår vårdfilosofi
Vi strävar alltid efter att infria våra kunders förväntningar. Det gäller både omvårdnad-bemötande och tandvård efter moderna odontologiska principer.
Vi kan utföra all tandvård - alltifrån enkla åtgärder till mycket avancerad vård som implantat från operation till färdiga tänder.
Men framför allt håller vi en hög tillgänglighet eftersom vi arbetar i team, dvs alla kan göra nästan allt. Det gör att vi snabbt kan boka tid för såväl akut- som ordinarie besök.

Men samtidigt vet vi, att den bästa (och billigaste) vården är EGENVÅRDEN, vilket vi förordar för alla våra patienter.

 

Medlem i Privattandläkarna

Privattandvårdsupplysningen

Mitt medlemskap i branschorganistionen "Privattandläkarna" bidrager till att skapa en trygg och tillgänglig tandvård för alla våra patienter.

Läs mer på Privattandvårdsupplysningen.