Reklamationsnämnd

Om du är missnöjd

Om du trots allt känner dig missnöjd med ditt besök hos oss så vill vi självklart veta det. Och enklast är att du nämner det till någon av oss.

Om du hellre vill kontakta någon person utanför kliniken så finns vår reklamationsnämnd på vårt kontor i Stockholm. Du kan ringa 08-789 28 80.