Klinikens personal

Genom att komma till oss får patienten besöka kontinuerligt utbildad personal med hög kvalitetskänsla. Vi ger behandling som är meningsfull för den välinformerade patienten, och som alla i teamet kan vara stolta över.

Fri tandvård för barn och ungdomar till och med året de fyller 23.