Klinikens personal

Genom att komma till oss får patienten besöka kontinuerligt utbildad personal med hög kvalitetskänsla.

Vi ger behandling som är meningsfull för den välinformerade patienten, och som alla i teamet kan vara stolta över.