Arbetsterapi

Våra insatser syftar till att förbättra eller bibehålla din funktions- och aktivitetsförmåga för att du ska kunna vara så självständig som möjligt i vardagen. Tillsammans strävar vi mot en ökad aktivitet och en förbättrad livskvalitet. Vi lägger stor vikt vid att Du är delaktig i Din egen rehabilitering.

Vår kompetensi har lång erfarenhet och hos oss kan Du få hjälp inom följande områden.
Handrehabilitering

 • Hjälpmedel
 • Bedöma och åtgärda aktivitetsnedsättning
 • Akupunktur

Våra åtgärder kan vara

 • Prova ut och förskriva hjälpmedel
 • Bedöma aktivitetsförmåga
 • Träna aktiviteter i det dagliga livet
 • Träna funktioner som är nedsatta
 • Smärtlindring med värmebehandling eller akupunktur
 • Ledskyddsinformation samt artrosskola
 • Utprovning av mjuka ortoser och tillverkning av hårda ortoser
 • Bistå vid anpassning av bostad
 • Basal demensutredning
 • Arbetsförmågebedömning

Hos oss jobbar 

 

karinarbetsterapeut.jpg magdalenaarbetsterapeut.jpg
Magdalena Pettersson

leg. arbetsterapeut

Karin Sjöberg

leg. arbetsterapeut

 

Vakans
leg. arbetsterapeut