Arbetsterapi

Våra insatser syftar till att förbättra eller bibehålla din funktions- och aktivitetsförmåga för att du ska kunna vara så självständig som möjligt i vardagen. Tillsammans strävar vi mot en ökad aktivitet och en förbättrad livskvalitet. Vi lägger stor vikt vid att Du är delaktig i Din egen rehabilitering.

Vår kompetensi har lång erfarenhet och hos oss kan Du få hjälp inom följande områden.
- handrehabilitering
- hjälpmedel
- bedöma och åtgärda aktivitetsnedsättning
- akupunktur

Våra åtgärder kan vara
- prova ut och förskriva hjälpmedel
- bedöma aktivitetsförmåga
- träna aktiviteter i det dagliga livet
- träna funktioner som är nedsatta
- smärtlindring med värmebehandling eller akupunktur
- ledskyddsinformation samt artrosskola
- utprovning av mjuka ortoser och tillverkning av hårda ortoser
- bistå vid anpassning av bostad
- basal demensutredning
- arbetsförmågebedömning

Vakans

leg. arbetsterapeut

 

 

Magdalena Pettersson

leg. arbetsterapeut

 

 

Karin Sjöberg

leg. arbetsterapeut