Behandlingar

Protetik - Kronor och broar i keramer eller ibland förstärkta med metall. Olika typer av proteser.

Implantat - hela behandlingen görs i de flesta fall här på kliniken.

Profylax - Vi vill ha friska patienter. Den förebyggande vården är grunden för en frisk mun. Detta sker i sambarbete mellan oss och dig som patient.

Fyllningsterapi - Enbart vita fyllningar i composit används.