Information till patienter

Telge Rehab och Telge Rehab Ronna är permanent stängd sedan den sista november 2018. Vårdgivaren Praktikertjänst beklagar beslutet och vill passa på att tacka alla patienter som besökt verksamheterna inom Telge Rehab.


Praktikertjänsts andra rehabverksamheter i Södertälje har öppet som vanligt. Kontakta gärna Hovsjö Rehab och Hälsan Östertälje.