Om oss

Det är oss du möter här på mottagningen!

Personalen

Bild: Förnamn Efternamn

Förnamn Efternamn, tandläkare

Förnamn har arbetat som tandläkare i x år med stort intresse för implantatbehandlingar. Hen tog år x examen från x och har sedan dess arbetat på flera olika mottagningar. Sedan 2013 har hen varit verksam hos oss på Mottagningsnamn.

Bild: Förnamn Efternamn(2)

Förnamn Efternamn, tandläkare

Förnamn har arbetat hos oss sedan start 2010. Hen brinner verkligen för sitt yrke och att förbättra patienters munhälsa.

Bild: Förnamn Efternamn(3)

Förnamn Efternamn, tandhygienist

Förnamn tog examen år 2002 och har sedan start 2010 arbetat här på mottagningen.

Bild: Förnamn Efternamn(4)

Förnamn Efternamn, tandhygienist

Förnamn tog examen år 2007 och började arbeta hos oss 2015.

Bild: Förnamn Efternamn(5)

Förnamn Efternamn, tandsköterska

Förnamn älskar sitt jobb som tandsköterska och mötet med patienten. Hen gör sitt yttersta för att du får en positiv upplevelse hos oss och den tandvård du behöver.

Bild: Förnamn Efternamn(6)

Förnamn Efternamn, tandsköterska

Förnamn är vårt senaste tillskott till teamet. Hen kommer att arbeta tätt ihop med tandsköterskan Förnamn och bidra med sin kunskap inom munhälsa.