Rehabkoordinator

På vilket sätt kan en rehabkoordinator hjälpa mig som patient?

En rehabkoordinator har som uppgift att samordna olika insatser runt dig som är eller riskerar att bli sjukskriven. Syftet är att underlätta och påskynda din rehabilitering så du kan återfå din hälsa eller arbetsförmåga i mesta möjliga mån. En rehabkoordinator arbetar nära vårdgivarna på vårdcentralen. Vid behov så sker samverkan med myndigheter och andra aktörer i rehabprocessen som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Arbetsgivare, Socialtjänst och närstående med patientens samtycke.

Personal

 

 

Lill Lindholm Gustafsson
Rehabkoordinator / Vårdsamordnare