patientavgifter

betalningblå1 (1).jpg

Patientavgifter

Patientavgifter lista

Läkarbesök listad 100 kr
Läkarbesök olistad 300 kr
Besök hos distriktssköterka listad 50 kr
Besök hos distriktssköterska olistad 100 kr
Besök hos distriktssköterska för patienter över 65 år 0 kr
Besök hos kurator / terapeut  50 kr
Barn och ungdom upp till 20 år 0 kr
Patienter äldre än 85 år 0 kr


Frikort gäller.

Vi följer VG-regionens fastställda prislista. Särkild prislista för vaccinationer och intyg.

Uteblivna vårdbesök debiteras med 100 kronor. Besök för hälsovård (t.ex vaccinationer) eller intyg debiteras med 300 kronor. Faktureringsavgift tillkommer.

Den 1 april 2024 ändrar Västra Götalandsregionen patientavgifterna. Det blir en hel del ändringar. Bland annat försvinner kostnadsfria sköterskebesök från 65 års ålder. Läkarbesök höjs till 200 kr. Telefonrådgivning/chattrådgivning som inte är av administrativ karaktär typ avbokningar och dylikt, kommer att kosta 80% av vad ett fysiskt besök kostar. Resulterar distansrådgivningen i ett besök betalar man som vanligt när man kommer till mottagningen. Emellertid är högkostnadstaket oförändrat på 1400 kr.