patientavgifter

betalningblå1 (1).jpg

Patientavgifter

Patientavgifter lista

Läkarbesök listad 100 kr
Läkarbesök olistad 300 kr
Besök hos distriktssköterka listad 50 kr
Besök hos distriktssköterska olistad 100 kr
Besök hos distriktssköterska för patienter över 65 år 0 kr
Besök hos kurator / terapeut  50 kr
Barn och ungdom upp till 20 år 0 kr
Patienter äldre än 85 år 0 kr


Frikort gäller.

Vi följer VG-regionens fastställda prislista. Särkild prislista för vaccinationer och intyg.

Uteblivna vårdbesök debiteras med 100 kronor. Besök för hälsovård (t.ex vaccinationer) eller intyg debiteras med 300 kronor. Faktureringsavgift tillkommer.