Patientavgifter

Läkarbesök listad
Läkarbesök olistad
100 kr
300 kr

Besök hos distriktssköterska listad
Besök hos distriktssköterska olistad
Besök hos distriktssköterska för patienter äldre än 65 år

50 kr
100 kr
0 kr
Besök hos kurator/terapeut 50 kr
Barn och ungdom upp till 20 år

0 kr

Patienter äldre än 85 år

0 kr

Frikort gäller.


Vi följer VG-regionens fastställda prislista. Särkild prislista för vaccinationer och intyg. Uteblivna besök debiteras.