Start

 

Hur du lättast når oss

Är det akut, (livshotande) ringer du 112.

Vi ber dig som kan (har bankID) att i första hand kontakta oss på Mitt PTJ (vår chatt). Det kan ta någon eller ett par timmar innan du får återkoppling, men håll ut, du kommer att få svar. Vi återkopplar vardagar mellan kl 8-15. Vi har som mål att svara dig inom två timmar på chatten. 

På telefonen 0526-18787 når du oss lättast tidigt på morgonen. Du kan ringa till oss så tidigt som kl 7.00, men vi är för tillfället hårt belastade på telefonen. 

 

'

Provtagning antikroppar covid-19

Här kan du genom att logga in dig på 1177 komma åt tider att boka för antikroppstestning covid-19.

Boka tid här

'

Vaccinering säsongsinfluensa 2020

Från v 48 gäller tidsbokning vad gäller vaccinering av säsongsinfluensa - gärna via vår digitala tjänst PTJ24. 

Se vår tidigare annons i sin helhet beträffande kostnader och riskgruppskriterier.

 

'

Information om coronavirus Covid-19

Har du något av nedanstående symptom, och har haft det sedan minst 24 timmar tillbaka, så kan du nu boka tid för provtagning. Viktigt är att symptomen verkligen pågått i minst 24 timmar, annars kan provresultatet visa ett falskt värde. 

Symptom kan vara något av följande:
Feber
Torrhosta
Trötthet
Dyspné (andningsbesvär)
Muskelvärk
Halsont
Huvudvärk
Magbesvär med diarré
Bortfall av lukt-/smaksinne.

Du blir provtagen i vår vita bod (står på södra sidan av huset) eller i din bil som du då parkerar i närheten av boden. Vi tar ingen avgift för provtagningen.

För övriga bokade besök hos oss gäller som tidigare, att du är välkommen så länge du INTE har något av ovan beskrivna symptom.

Är du osäker - kontakta oss innan på telefon 0526-18787 eller via PTJ24.


Om du har allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt eller läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

Information in English about covid-19: The Public Health Agency of Sweden's website.
Information arabiska.
Information somaliska.
Information tigrinja.
Information spanska.
Information polska.

 Info om tfn frammande sprak

 

Vi utfärdar INTE intyg om covid19-test inför resa eller arbete utomlands

På vårdcentralen Bohuslinden sker inte någon provtagning avseende covid19 på symptomfria patienter. 

Vart du vänder dig för provtagning/intyg covid19 inför resa eller arbete utomlands.

 

 

'


Hos oss får du snabb och effektiv hjälp med vanliga sjukdomar, såväl akuta som kroniska av vårt team. Vi erbjuder samtalsterapi. I verksamheten ingår barnavårdscentral och läkarinsatser i hemsjukvård. Vi utför vaccinationer och hjälper till med exempelvis körkortsintyg och sjöfolksintyg. Vi erbjuder lättillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och kontinuitet under trygga och förtroendefulla former.