Start

 

Information om coronavirus Covid-19

Har du något av nedanstående symptom, och har haft det sedan minst 24 timmar tillbaka, så kan du nu boka tid för provtagning. Viktigt är att symptomen verkligen pågått i minst 24 timmar, annars kan provresultatet visa ett falskt värde. 

Symptom kan vara något av följande:
Feber
Torrhosta
Trötthet
Dyspné (andningsbesvär)
Muskelvärk
Halsont
Huvudvärk
Magbesvär med diarré
Bortfall av lukt-/smaksinne.

Du blir provtagen antingen på parkeringsplatsen i din bil eller i vår vita bod som står på parkeringens södra del. Vi tar ingen avgift för provtagningen.

För övriga bokade besök hos oss gäller som tidigare, att du är välkommen så länge du INTE har något av ovan beskrivna symptom.

Är du osäker - kontakta oss innan på telefon 0526-18787 eller via PTJ24.


Om du har allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt eller läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

Information in English about covid-19: The Public Health Agency of Sweden's website.
Information arabiska.
Information somaliska.
Information tigrinja.
Information spanska.
Information polska.

 Info om tfn frammande sprak

 

Intyg om covid19-test inför resa eller arbete utomlands

På vårdcentralen Bohuslinden sker inte någon provtagning avseende covid19 på symptomfria patienter. 

Vart du vänder dig för provtagning/intyg covid19 inför resa eller arbete utomlands.

 

 

'


Hos oss får du snabb och effektiv hjälp med vanliga sjukdomar, såväl akuta som kroniska av vårt team. Vi erbjuder samtalsterapi. I verksamheten ingår barnavårdscentral och läkarinsatser i hemsjukvård. Vi utför vaccinationer och hjälper till med exempelvis körkortsintyg och sjöfolksintyg. Vi erbjuder lättillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och kontinuitet under trygga och förtroendefulla former.