Bild på verksamhetsansvariga Mette och Ulrika

Bildtext

Från vänster: Mette Kirkelund Truelsen, Specialist i Allmänmedicin och Ulrika Helge Connheim, Specialist i Allmänmedicin.

Vår verksamhet

Vi strävar efter att du ska träffa samma läkare varje gång och vid besök hos oss listas på fast läkare. Vi har korta väntetider och välkomnar dig att söka för en åkomma per konsultation.

Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne och erbjuder all vård och behandling som ingår i primärvårdens uppdrag.

Det är enkelt att nå oss både via chatten, telefon och fysiskt under dagtid. Besöker du oss utan att ha bokat tid uppmanar vi dig till att inte ta upp frågor av personlig karaktär med vår personal i receptionen eftersom vi inte kan garantera nödvändig sekretess. Vid ett bokat besök hos oss så kan du registrera dig digitalt och betala med swish, följ informationstavlorna i väntrummet "självservice".

Vi deltar i sammanhållen journalföring för att kunna upprätthålla kvalitet och patientsäkerhet. Detta innebär att en listning hos oss är ett samtycke till att vi får ta del av andra vårdgivares journaluppgifter, via elektronisk kommunikation, samt vid relevans se din läkemedelförteckning.

Vi är restriktiva med förskrivning av vanebildande medicin såsom morfin, lugnande medicin och insomningsmedicin. Sådana läkemedel har oftast sin plats i behandlingen bara under ett par veckor. Som nylistad patient med önskemål om fortsatt förskrivning av vanebildande medicin får du vara beredd på att kallas till läkare för individuell nertrappningsplan och vid behov byte till annan säkrare behandling. Vi hänvisar till Region Skånes patientinformation om opioider och benzodiazepiner.

Hos oss jobbar specialistläkare i allmänmedicin och ST läkare med bred allmänmedicinsk kompetens och erfarenhet. För er kännedom så undersöker vi och behandlar många gynekologiska åkommor och rengöring av öron via sug. Därutöver har vi distriktsköterska, sjuksköterska, undersköterskor, dietist, arbetsterapeut och psykoterapeut för iKBT och krissamtal. Vi hänvisar vid behov till sjukgymnast eller kiropraktor, vi samarbetar med Apex Rehab. Vanlig patientavgift gäller.

För hörselundersökningar samarbetar vi med Audiomera, Erikslustvägen 24, Malmö. Ingen remiss behövs, och vanlig patientavgift gäller.