Caroline Allerbrand

Barnhälsovård (BVC)

2019 börjar barnhälsovården på BålstaDoktorn med temagrupp träffar för er med barn upp till 12 månader. Datum, anmälningslista och ämnen finns på vår anslagstavla i väntrummet. Första träffen är Torsdagen 31 Januari kl 11.00, ämnet är hur man börjar med smakportioner och mat för småbarn. Det är vår dietist Anna Landén som medverkar denna gång. Träffen är också ett bra tillfälle att träffa andra småbarnsföräldrar. Ring till oss om ni vill anmäla er eller skriv upp er på listan. Gäller er som är listade hos oss.

Varmt välkomna

Under våren 2019 kommer vi på BHV erbjuda er nybivna föräldrar öppna teamgrupp träffar. Anmälan för dessa träffa sker via BHV sköterkan eller på anslagstavaln i BHV´s väntrum

Tematräffarn kommer att innehåll  ämnen som t.ex sömn, olycksfall, kost, infektioner och barnets utveckling.

För att kunna stödja föräldrar och barn i ett längre perspektiv är vi på BHV BålstaDoktorn även aktiva inom det familjecentrerade arbetet i Håbo kommun där BHV, Mödravård, Öppna Förskolan och Svenska kyrkan har nära kontakt med varandra.

Kontakt: Ni når oss på vardagar via tfn 0705-766712, vi ringer upp under dagen eller nästföljande dag om samtalet kommer sent på em. Vid råd om sjukdom, kontakta i första hand vårdcentralen eller 1177.se

Caroline Allerbrand
Barnsjuksköterska
Caroline Allerbrand

Karina Silander, Distriktssjuksköterska & Rose-Marie Gardström
Distrikssjuksköterska