Caroline Allerbrand

Barnavårdscentral (BVC)

Vi som arbetar på BVC är barnsjuksköterskor eller distriktssköterskor med lång erfarenhet.
Hos BVC BålstaDoktorn får du allt stöd du kan behöva då det gäller ditt barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.
Här kan du t ex få råd och stöd när det gäller amning, sömn och annat som rör ditt barns hälsa.
Vår ambition är att både du och ditt barn ska må bra och känna er trygga. Därför samarbetar vi också med barnmorska, barnläkare, psykolog, dietist och logoped för att optimera våra resurser efter varje enskild familjs behov.

Under våren 2019 kommer vi på BVC erbjuda er nybivna föräldrar öppna teamgrupp träffar. Anmälan för dessa träffa sker via BVC sköterkan eller på anslagstavaln i BVC´s väntrum
Tematräffarn kommer att innehåll  ämnen som t.ex sömn, olycksfall, kost, infektioner och barnets utveckling.

För att kunna stödja föräldrar och barn i ett längre perspektiv är vi på BVC BålstaDoktorn även aktiva inom det familjecentrerade arbetet i Håbo kommun där BVC, Mödravård, Öppna Förskolan och Svenska kyrkan har nära kontakt med varandra.

Kontakt: Ni når oss på vardagar via tfn 0705-766712, vi ringer upp under dagen eller nästföljande dag om samtalet kommer sent på em. Vid råd om sjukdom, kontakta i första hand vårdcentralen eller 1177.se

Caroline Allerbrand
Barnsjuksköterska
Caroline Allerbrand

 Rose-Marie Gardström och  Karina Silander