Caroline Allerbrand

Barnhälsovård (BVC)

På vår BVC mottagning jobbar Caroline, Karina och Rose-Marie, vi träffar barnen och deras familjer från det att dom är 7 dagar gamla fram tills dom börjar förskoleklass. 

För att kunna stödja föräldrar och barn i ett längre perspektiv är vi på BHV BålstaDoktorn även aktiva inom det familjecentrerade arbetet i Håbo kommun där BHV, Mödravård, Öppna Förskolan och Svenska kyrkan har nära kontakt med varandra.

Kontakt: Ni når oss på vardagar via tfn 0705-766712, vi ringer upp under dagen eller nästföljande dag om samtalet kommer sent på em. Vid råd om sjukdom, kontakta i första hand vårdcentralen eller 1177.se

Caroline Allerbrand
Barnsjuksköterska
Caroline Allerbrand

Karina Silander, Distriktssjuksköterska & Rose-Marie Gardström
Distrikssjuksköterska