Caroline Allerbrand

Barnavårdscentral (BVC)

Vi som arbetar på BVC är barnsjuksköterskor eller distriktssköterskor med lång erfarenhet.
Hos BVC BålstaDoktorn får du allt stöd du kan behöva då det gäller ditt barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.
Här kan du t ex få råd och stöd när det gäller amning, sömn och annat som rör ditt barns hälsa.
Vår ambition är att både du och ditt barn ska må bra och känna er trygga. Därför samarbetar vi också med barnmorska, barnläkare, psykolog, dietist, logoped och ortoptist för att optimera våra resurser efter varje enskild familjs behov.
Vill ni som nyblivna föräldrar utbyta tankar och erfarenheter med andra nyblivna föräldrar så är ni välkomna till BVC BålstaDoktorns träffar med föräldragrupper. Träffarnas innehåll anpassas efter gruppernas önskemål och kan beröra ämnen som sömn, föräldrarollen, olycksfall, kost och barnets utveckling.
Och för att kunna stödja föräldrar och barn i ett längre perspektiv är vi på BVC BålstaDoktorn även aktiva inom det familjecentrerade arbetet i Håbo kommun där BVC, Mödravård, Öppna Förskolan och Svenska kyrkan har nära kontakt med varandra.

Kontakt: Ni når oss på vardagar via tfn 0705-766712, vi ringer upp under dagen eller nästföljande dag om samtalet kommer sent på em.

Caroline Allerbrand
Barnsjuksköterska
Caroline Allerbrand

Johanna Mörk
Barnsjuksköterska/leg Barnmorska
Johanna Mörk