Vår i Sjöstaden

Vår verksamhet

Hos oss har Du möjlighet att få hjälp med olika typer av hälsoproblem, allt från akuta infektionssjukdomar till kontroll av kroniska sjukdomar som hjärtsjukdom, diabetes och astma. Vi erbjuder även hälsosamtal samt hjälp med rökavvänjning och viktnedgång.

Vi har ett bra och nära samarbete med övrig sjukvård i Stockholm såsom andra specialistmottagningar, röntgen, fysiologiska laboratorium, sjukgymnaster, sjukhus med flera.

På mottagningen finns laboratorium. Psykolog för stöd- och bedömningssamtal.

Vi har även Barnmorskemottagning (MVC).

Har Du behov av vård i hemmet hjälper vi till med hemsjukvård med hembesök i vårt närområde Hammarby Sjöstad.

Nedan följer några exempel på vad du kan få hjälp med:

 • Akuta infektionssjukdomar, tex halsfluss, urinvägsinfektion, förkylning.
 • Akuta skador som sårskador, stukningar.
 • Astma, KOL och andra besvär i luftvägarna.
 • Bedömning och borttagning av födelsemärken.
 • Besvär från leder och muskulatur.
 • Eksem, utslag och andra hudbesvär.
 • Endokrinologiska sjukdomar tex diabetes, sköldkörtelsjukdomar
 • Hjärt- och kärlsjukdomar så som högt blodtryck, kärlkramp, förmaksflimmer och hjärtsvikt. 
 • Magbesvär.
 • Psykiatriska sjukdomar tex depression och ångest.
 • Stressrelaterade besvär
 • Sjukdomar hos barn och ungdomar.
 • Utredningar av olika slag tex allergi, astma, demens och huvudvärk.
 • Gynekologiska och urologiska problem så som prostata-, urinvägs- och njursjukdom.
 • Viss resevaccination, vaccination för TBE, influensa mm.