Distriktssköterskor

Sjukvård, Hälsa & Livsstil

Hos oss distriktssköterskan kan Du bla få hjälp med omläggning av sår, injektion, stygnborttagning, vaccination och blodtryckskontroll. Förskrivning av inkontinens -, diabetes-, och tekniska hjälpmedel samt kosttillägg. Vi mäter även ut och förskriver stödstrumpor.

Har Du behov av vård i hemmet hjälper vi till med hembesök och hemsjukvård.

Vi utför hälsosamtal avseende livsstilsrelaterade problem tex kost, motion, rökning och alkohol. Vid behov skriver vi ut recept på FAR = Fysiskt Aktivitet på Recept.

För dig som är 75 år eller äldre har vi en äldremottagning med rätt till planerat hembesök för boende i området som inte kan ta sig till mottagningen.

Telefonnummer till vår äldremottagning är 070-007 27 00 med telefontid måndag - fredag 13.00-15.00.

Jennifer Blomqvist
Distriktssköterska

Astma/KOL-ansvarig.
Utför spirometrier.

 

Anneli Dammborg
Distriktssköterska, chefsjuksköterska 

Diabetesansvarig

 

Mette Friberg

Distriktssköterska