Kurator

Helena Nyberg, kurator.
Är utbildad socionom, familjeterapeut och IPT-terapeut (interpersonell psykoterapi). Har mottagning tisdagar och torsdagar.

Tfn: vårdcentralens växel/rec: 0431-431050.