Kärlkirurgi - vensjukdomar

Venous Centre

Diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med åderbråck.

För mer information besök Venous Centres webbplats www.scandinavianvc.se

Doc Anders Lundell

Specialist i kirurgi och kärlkirurgi, docent i kirurgi vid Lunds Universitet

Dr Michael Åkesson

Specialist i interventionell radiologi

Marie Ekdahl

Verksamhetskoordinator/leg sjuksköterska