Aktuellt

Från och med den 1 november 2017 anmäls och betalas alla besök till läkare och sköterskor i receptionen.

Från och med 1 maj 2018 är våra öppettider måndag-fredag: 08:00-17:00