Äldremottagning

Den 1:a september 2016 startar vi vår äldremottagning för dig som är 75 år eller äldre och är listad hos oss.

Syftet med äldremottagningen är att vi vill kunna ge dig som är äldre bättre tillgänglighet och en mer individanpassad och sammanhållen vård. Vi har en specialistutbildad sjuksköterska som koordinerar dina besök och svarar på en direktlinje utan knappvalsalternativ.

Du har möjlighet att få tid samma dag eller dagen efter utifrån dina behov. I övrigt kan du söka mottagningen på sedvanligt sätt. Om det är svårt för dig att komma till mottagningen kan vi planera in hembesök.

På äldremottagningen erbjuder vi:

 • Telefonrådgivning av distriktssköterska
 • Planerade hembesök av sjuksköterska och vid behov läkare
 • Hälsosamtal med distriktssköterska
 • Läkemedelsgenomgångar
 • Föreläsningar inom aktuella områden
 • Inkontinenssköterska
 • Astma/KOL-mottagning
 • Diabetessköterska
 • Individuell vårdplanering med slutenvården och kommunen
 • Minnesmottagning
 • Demensutredningar
 • Samverkan med kommunens demenssköterska

Kontakt

Telefonnummer:
070-453 02 14

Telefontid:       Kl 08.00 - 11.00 vardagar