Psykisk hälsa

Kurator Ingrid Nylund Olsson

Till kurator kan du komma för terapeutiska samtal och stöd kring din psykiska hälsa. Det kan handla om stress, ångest, relationsproblem, nedstämdhet, depression, sorg eller livskris.

Din behandling kan ske enskilt, tillsammans med närstående eller i grupp som t.ex. stresshanteringskurser.

I samarbete med fysioterapeut och sjuksköterska erbjuds fler hälsofrämjande kurser, bland annat smärthantering och rökavvänjning.

Du får kontakt med kurator genom din läkare eller våra mottagningssköterskor.