Priser

Vi ser helst att du betalar med kort, men kontanter går också bra.
Barn och ungdomar upp t.o.m 24 år har fri tandvård.

Inför en behandling lämnar vi alltid skriftlig kostandsberäkning. Kostnaden för Dig som besöker oss första gången är mellan 800-1500 kr för en undersökning (beroende på ålder och ATB = Allmänt Tandvårds Bidrag - Läs mer på Försäkringskassans hemsida). Se vad som ingår i undersökningen.

Garantier
Vi lämnar 2 års garanti på fastsittande protetik (kronor, broar etc.) samt 1 års garanti på avtagbara proteser.Fyllningsterapi har 1 års garanti