Hembesök & Hemrehabilitering

Hembesök utförs både av arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.
För att kunna utföra rätt behandling eller åtgärd behöver vi bedöma vilket behov eller svårighet Du har och vad som kan vara rätt åtgärd. Det kan vara att bedöma hur bostaden behöver anpassas eller vilka hjälpmedel som kan underlätta för vardagens aktiviteter.

Vid träning av dagliga aktiviteter görs det bäst i hemmet. Träning av funktioner kan initialt göras i hemmet om det är svårt att ta sig till mottagningen.

Hemrehabilitering innebär en mer omfattande träning i Ditt hem eller närmiljö. Det kan innebära insatser av både arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och dietist.

Hjälpmedel

Vid förskrivning av hjälpmedel utgår vi från Dina behov. Mottagningen följer regler och rutiner som Stockholms Läns Landsting fastställt vid förskrivning av hjälpmedel, se hjalpmedelsguiden.sll.se.

Förskrivning av hjälpmedel sker när det finns ett långvarigt behov av hjälpmedel. Vid kortvariga behov efter operation, frakturer med mera uthyres bashjälmedel under max 6 mån

Hjälpmedel som hanteras av arbetsterapeut
- manuell eller elektrisk rullstol (kräver remiss från läkare)
- hjälpmedel vid personlig vård som exempelvis badbräda, toalettförhöjning, duschpall
- hjälpmedel vid förflyttning/uppresning som exempelvis olika förhöjningar, överflyttningshjälpmedel eller lift 
- kognitiva hjälmedel som kan kompensera svårigheter med t.ex minne, koncentration, tidsuppfattning, planering och strukturering av dagliga aktiviteter.

Hjälpmedel som hanteras av sjukgymnast/fysioterapeut
- gånghjälpmedel, exempelvis rollator, kryckkäpp, käpp förskrivs efter bedömning och utprovning.

Egenvård                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ett mindre sortiment av de hjälpmedel som räknas som egenvård säljs på mottagningen.  Till dessa hör småhjälpmedel som t.ex, kniv sax och burköppnare. Dessa kan provas ut på vår mottagning köpas på mottagning eller inköpsställe rekommenderas.
Korg till rollator räknas även som egenvård och kan köpas på mottagning.

Hjälpmedelsavgifter
Vid tillfälligt behov av enklare bashjälpmedel korttidshyrs dessa. Hjälpmedlen hyrs under max 6 mån. Hyresavgiften är en kostnad på 100 kr per hjälpmedel under en 3 månaders period.      Större hjälpmedel som t.ex. rullstol korttidsförskrivs till olika kostnader.

När det inte längre finns behov av hjälpmedlet ansvarar låntagaren/anhörig att dessa återlämnas till närmaste vårdcentral, vår mottagning eller på Sodexos Hjälpmedelsservice. Brukaren ansvarar själv för återlämnandet och för att hjälpmedel som återlämnas är väl rengjorda. Större hjälpmedel som tex sängar, lyftar och rullstolar hämtas av Sodexos Hjälpmedelsservice, telefon 0770-11 97 97