Inför ditt besök

Anmäl dig i receptionen inför ditt besök. I samband med bokat besök till vårdgivare skall patienten visa legitimation samt eventuellt högkostnadskort eller frikort. Vi ser helst att du betalar med kort men kontanter går också bra liksom faktura.

Receptionen är öppen
Måndag–fredag kl. 08:00–16:30

Återbud

Från och med 1 januari 2015 gäller det 24-timmars regel för att anmäla återbud enligt Region Stockholm regelverk.

Om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före besöket, eller helt uteblir, måste du betala avgiften ändå. Som uteblivet besök räknas även om du kommer för sent och mer än halva besökstiden hunnit gå. Högkostnadsskydd/frikort gäller inte. Även om besöket är avgiftsfritt, exempelvis för barn, ska du anmäla återbud, annars utgår avgift motsvarande den för personer fr. o. m. 18 år.

Du kan lämna återbud dygnet runt årets alla dagar på vår återbudstelefon: 08-557 701 58

Sjukresor


Erhålls efter intyg av läkare, personalen laddar ditt personliga sjukresekort och du själv bokar resan på telfonnummer 077-570 00 57.  Sjukresa kostar max 140 kr per resa. Vill du läsa mer så finns mer information på deras hemsida.

Aktuella priser

  • Läkarbesök, vuxen 200kr
  • Läkarbesök, barn upp till 18 år 0 kr
  • Sköterskebesök, vuxen 100 kr
  • Sköterskebesök, barn 0 kr
  • Recept 0 kr
  • Psykoterapeut, 100 kr

 

Landstingsfullmäktige har beslutat att personer 85 år eller äldre inte behöver betala patientavgift vid besök i öppen hälso- och sjukvård från den 1 januari 2016. Till öppen vård räknas bland annat besök  på husläkarmottagning, närakut, specialistläkarmottagning, fysioterapi eller sjukhusens akutmottagningar.

Avgiftsbefrielsen gäller från den dag en person fyller 85 år och endast i Stockholms län.