Psykoterapi

Tid till psykoterapeut kan ordnas efter bedömning hos läkare och gäller enbart patienter listade på Värmdö Vårdcentral.

Mimmi Kjellner,  KBT-terapeut

Maria Granelli, leg psykoterapeut

Inför ditt möte med psykoterapeuten

Behandlingen fortgår med vanligtvis mellan 7 och 9 besök. Vi hjälper till med remittering till en annan vårdgivare om ett behov av fortsatt behandling finns.

Du som redan är patient, tänk på att många väntar på att få behandling. Lämna återbud till din tid så snart som möjligt om du får förhinder. Uteblir du vid två tillfällen utan att avboka, återgår kravet med en ny läkarkontakt för en ny bedömning innan en ny tid kan bli aktuell.