Dietist

Till dietisten kan ungdomar över 18 år och vuxna få remiss om du har en diagnos fastställd av läkare så som:

  • Nedsatt glukostolerans
  • Diabetes typ 2 och graviditetsdiabetes
  • Höga blodfetter, blodtryck (via vår Livsstilsmottagning)
  • Kronisk obstruktiv lungsjukdom KOL
  • Malnutrition/undernäring
  • Utredd dysfagi/sväljsvårigheter
  • Irritable bowel syndrome IBS
  • Kostrelaterad förstoppning eller diarré
  • Övervikt/fetma

Distriktsköterska, psykoterapeut, fysioterapeut, barnmorska kan remittera till dietisten om diagnos finns fastställd av läkare

 

Ulrika Waernulf Offnegårdh, Dietist