Med anledning av Coronapandemin...

Vi jobbar i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vill inte släppa in Covid-19 på kliniken.

Detta gäller därför inför besök till oss:

  • Är du sjuk skall du omboka din tid. Även vid minsta lilla symtom. 
  • Tvätta dina händer med tvål och vatten innan du kommer in på behandlingsrummet.

  • Försök hålla avstånd till andra medmänniskor så gott du kan även när du befinner dig på kliniken.

  • Vi som personal stannar hemma om vi är sjuka och testar oss dessutom regelbundet med snabbtest för Covid-19 även om vi känner oss friska.
  • Vi följer i vanlig ordning de basala hygienrutiner som finns inom tandvården (HOBIT).
    Det innebär bl.a att vi alltid desinficerar samtliga ytor mellan varje patient och alltid bär munskydd, visir och handskar/spritade händer vid patientnära kontakt, dvs på behandlingsrummet och när vi gör Panorama- och CBCT-undersökningar.

                                                     Välkommen!

Vid akuta besvär vänligen maila oss på akj.tandvard@ptj.se eller ring på 0470-20400.