Vad kostar det?

Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år

Hur mycket får jag?
Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:

  • Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Läs mer om detta på Försäkringskassans hemsida.