Akuta problem

Tack vare vårt arbete med förebyggande tandvård minskar de akuta besöken stadigt. Trots det händer det att man råkar ut för en olycka, en tand eller flera kanske går sönder, en fyllning lossnar, tandvärk uppkommer. Då är det viktigt att kontakta oss och boka ett akutbesök (0300-173 73).

Vårt främsta mål vid ett akutbesök är att hjälpa våra patienter att bli av med eventuell tandvärk och smärta samt att förebygga risken för mer skada. Därefter påbörjar vi vanligtvis behandlingen och bokar sedan upp ny tid för fortsatt omhändertagande av skadan eller sjukdomen.

En akutbehandling kostar normalt 500-800 kronor, i mer komplicerade fall kan kostnaden för akutbesöket bli högre men då diskuterar vi med dig.

I de fall vi kan färdigbehandla problemet vid samma besök följer kostnaden vår normala prislista.

Ring så hjälper vi till!


När vi inte är här

Om du inte får tag i oss kan du i första hand söka kollegan Lister på samma praktik men med telefon 0300-173 73.

Tandvårdshuset Kba helger 9-15 0709-752626

 

Odinsgatan 10
411 03 Göteborg

Tel: 031 80 78 00
8.00-20.00 vardagar
8.00-16.00 helgdagar
8.00-14.00 Jul- nyårs- och midsommarafton

Vid svåra olycksfall övriga tider ring: 112