Barnhälsovård - BVC

Barnavårdcentralen (BVC)  i Brämhult är till för alla barn mellan 0-6 år. Barnavårdscentralens uppgift är att tillsammans med föräldrarna arbeta för att barnen får den hälsovård de behöver för att växa, uvecklas och må bra.
Vi arbetar förebyggande och kan tidigt upptäcka problem i utveckling, tillväxt, beteende samt sjukdomar. På barnavårdscentralen kan man ta upp frågor som rör amning, mat, barnets sömn, gränssättning, vad man gör om barnet skadar sig eller blir sjukt osv.

Vi som arbetar på BVC är distriktssköterskor, barnsjuksköterskor och barn- eller distriktsläkare. Vi arbetar enligt det svenska barnhälsovårdsprogrammet.

Våra BVC-sköterskor är:

Anna Strömberg  033 - 20 28 73
Linda Hagberg 033 - 20 28 63

 

Kika gärna in på vårt instagramkonto:    @bvc_bramhult

 

NYHETER

Barnavårdscentralerna i Västra Götalandsregionen rapporterar nu till Svenska Barnhälsovårdsregistret, BHVQ, precis som BVC i flera andra av landets regioner.

Vad är BHVQ?

  • BHVQ är ett nationellt kvalitetsregister vars mål är jämlik och rättvis barnhälsovård för alla barn i Sverige.
  • Syftet är att insamla uppgifter som ska användas till att förbättra hälso- och sjukvårdens arbete med vården, främja hälsa och förebygga ohälsa.
  • Uppgifter i registret skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen. I sammanställningar som görs går det inte att identifiera uppgifter om enskilda personer.
  • Medverkan i BHVQ är frivillig och förändrar inte den vård som du och ditt barn får på BVC. Om du inte vill att ditt barns uppgifter registreras meddela din BVC-sköterska.

Klicka här för mer information.