Diabetesmottagning

På mottagningen erbjuder vi bland annat

  • råd och stöd om hur du själv kan ta hand om din sjukdom
  • lär ut provtagning för självkontroll, insulininjektioner, blodsockermätning med mera
  • följer upp behandling ordinerad av läkare
  • bedömer behov av och förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar som till exempel testremsor, blodsockerapparater, kanyler med mera
  • informerar om kost och motion

Diabetessköterska: Helena Holmberg