Diabetesmottagning

Vår diabetessköterska heter Helena Holmberg och hon kan bland annat:

  • ge råd och stöd om hur du själv kan ta hand om din sjukdom
  • lära ut provtagning för självkontroll, insulininjektioner, blodsockermätning med mera
  • följa upp behandling ordinerad av läkare
  • bedöma behov av och förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar som till exempel testremsor, blodsockerapparater, kanyler med mera
  • informera om kost och motion