Prislista

Vaccination

Avgift, kr

Boostrix 350
Hepatit A (Havrix) vuxen 400
Hepatit A (Havrix) barn t o m 15 år 350
Hepatit A+B (Twinrix) vuxen 500
Hepatit A+B (Twinrix) barn t o m 15 år 400
Hepatit B (Engerix) vuxen 300
Hepatit B (Engerix) barn t o m 15 år 250
Pneumokocker

350

Prevenar

680

TBE vuxen från 12 år 320

TBE barn t o m 11 år

300

Stelkramp

200

Difteri

330

Influensavaccination, >65 år eller riskgrupp    100
Influensavaccination, övriga 200
Mässling (Priorix) >1960 210