Behandlingar

Vad gör vi?

På kliniken kan vi erbjuda all form av tandvård. Vi har ett nätverk av specialister och vi vidareutbildar oss kontinuerligt för att kunna erbjuda en modern tandvård.

På Brotandläkarna erbjuder vi en god tandvård i en lugn miljö.

Exempel på vad vi gör:

  • Förebyggande vård "Inget hål i en ren tand"
  • Barntandvård
  • Implantatbehandlingar
  • Estetisk tandvård

Kvalitet                         

Vi vill ge våra patienter ett tryggt omhändertagande som genomsyras av omtanke, engagemang, förtroende och kvalitet. En god, säker och smidig vård som präglas av hög professionell kompetens.

Brotandläkarna arbetar med ett webbaserat kvalitets & ledningssystem - FOKUS. 

Verksamheten certifieras enligt Praktikertjänsts kvalitetsmodell.

Certifieringen är treårig och innefattar:

  • att årligen uppdatera verksamhetens rutiner
  • att aktivt arbeta med riskanalyser
  • att hantera och åtgärda avvikelser 
  • att vart tredje år genomföra en så kallad kvalitetsdialog med en av Praktikertjänst utsedd person

Implantatbehandling

Vi på Brotandläkarna använder oss av Dentsplys & Straumanns tandimplantat.

Läs mer om Dentsplys tandimplantat

Läs mer om Straumanns tandimplantat