Priser

Det är fri prissättning på tandvård. Tandpriskollen gör det enklare för dig som patient att jämföra priser mellan olika tandvårdsmottagningar. De priser som visas på Tandpriskollen baseras på de priser tandvårdsmottagningarna rapporterat till Försäkringskassan för utförd tandvård. Tandpriskollen drivs av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

https://tandpriskollen.se/TPK/

Vad du behöver veta om tandvårdsstödet:

Tandvårdsstödet berör alla som är 24 år eller äldre.

Här kan du läsa om hur det påverkar just dig.

Tandvårdsstödet består av två stödformer:

  • ett allmänt tandvårdsbidrag
  • ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag:

Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

  •  Är du 25- 29 år blir bidraget 600 kr per år.
  •  Är du 30-64 år blir bidraget 300 kr per år.
  •  Är du 65+ blir bidraget 600 kr per år.

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader:

  • Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset (grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet) får du betala själv, men du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.
  • För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset får du 50 procents ersättning.
  • För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset får du 85 procents ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan du äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning:

Inom tandvården tillämpas  fri prissättning och det kan vara något annat än det statliga referenspriset.

Om du funderar på något, fråga oss!