Välkommen till barnmorskemottagningen

 


 Vården på Mödravårdscentralen drivs via vårdavtal med Region Stockholm. Vi har ett nära samarbete med alla förlossningskliniker i Stockholms län. Verksamheten bedrivs som en del i en familjecentral.

Boka tid