Synpunkter

Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag

Den 1/1 2018 infördes ett nytt system för att hantera klagomål mot hälso- och sjukvården.

Den största skillnaden för dig som patient är att du vid synpunkter, klagomål eller förbättringsföslag i första hand skall vända dig till den vårdenhet som du är missnöjd med för att få lämna dina synpunkter och få svar på eventuella frågor.

Om det är Cederkliniken som du är missnöjd med så skall du alltså vända dig direkt till oss. Vår målsättning är att du skall få återkoppling om att vi tagit emot dina synpunkter inom två arbetsdagar. Om ärendet behöver utredas mer djupgående skall du få återkoppling inom fyra veckor - muntligen eller skriftligen.

Om du efter kontakten med ansvariga på Cederkliniken inte känner att du fått gehör för ditt problem eller dina synpunkter skall du vända dig direkt till Praktikertjänst huvudkontor då Cederkliniken är en del av Praktikertjänst AB.

Patientnämnden finns som stöd för dig som patient och kan bistå med råd om vem du skall vända dig till. Patientnämndenens huvuduppgift är att stödja dig så att du får dina klagomål besvarade av vårdgivaren.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommer inte längre kommer att ta emot klagomål direkt från patienter. IVO kommer i stället att fokusera på ärenden där patienten har fått en sjukdom eller skada som är bestående eller har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller till att patienten har avlidit. I normalfallet så är det vårdgivarna som själva rapporterar in sådana ärenden till IVO.

Kontaktuppgifter:

Cederkliniken kontaktas via rådgivningstelefon 0911-251251 knappval 1.
Återkoppling sker antingen av biträdande verksamhetschef Laila Davidsson eller verksamhetschef Petter Tuorda

Praktikertjänst AB kontaktas via denna sida.

Länk till Patientnämnden inom Region Norrbotten

Länk till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)